S1 Akuntansi Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Kontak

Staf Pengajar

Staf Pengajar

Staf Pengajar

Rigel Nurul Fathah, SE., M.Ak., Akt

Avininda Dewi Nindiasari, SE., M.Ak​

Muhammad Rifandi, SE., M.Ak., Akt

Fajar Satriya Segarawasesa, SE., M.Ak., Akt

Diska Arliena Hafni, SE., M.SA., Akt., CA

Seto Satriyo Bayu Aji, SE., M.Ak., Akt

Rigel Nurul Fathah, SE., M.Ak., Akt

Avininda Dewi Nindiasari, SE., M.Ak​

Muhammad Rifandi, SE., M.Ak., Akt

Fajar Satriya Segarawasesa, SE., M.Ak., Akt

Diska Arliena Hafni, SE., M.SA., Akt., CA

Seto Satriyo Bayu Aji, SE., M.Ak., Akt